Scenariusze

Cała gra toczy się głównie wokół Pershinga- busa. Jedna z drużyn ma za zadanie odbicie swojego gracza z obozu rywali. Celem drużyny przeciwnej jest jak najdłuższe przetrzymanie jeńca w Pershingu. Gra na czas.

Ukryta walizka w banku wypchana dolarami. To główny cel drużyny A oraz B. Drużyna, która pierwsza przechwyci łup, zaniesie do swojej bazy i obroni zdobycz, wygrywa scenariusz. Gra na czas.

Wspominamy dzieciństwo. Policjanci kontra Złodzieje. Wygrywa drużyna, która pierwsza wyeliminuje przeciwnika. Wydłużony limit czasowy gry.

 Gra polega na doprowadzeniu do wybuchu (lub nie) w wyznaczonym miejscu i czasie. Możliwe jest wielokrotne aktywowanie i dezaktywacja bomby. Rozgrywkę kończy wybuch bomby – wygrana terrorystów lub koniec czasu -wygrana AT.

Gra polega na podłożeniu i uzbrojeniu ładunku wybuchowego w wyznaczonym miejscu.

Drużyna przeciwna ma za zadanie rozbrojenie bomby. Rozgrywkę kończy eksplozja po ustalonym czasie lub rozbrojenie jej.

Standardowy typ rozgrywki polegający na jak najdłuższym dominowaniu na danym terenie- Central Park – ulica w City Game. Dominacja polega na wciśnięciu przycisku w kolorze drużyny (neutralizacji i przejęciu). Na koniec gry wyświetlany jest czas dominacji obu drużyn.

Gra odbywa się głównie w dzielnicy Bronx. W beczkach przy Bronx River Perkway ukryty jest biały proszek, który trzeba podpalić. Scenariusz wygrywa drużyna, której jeden z zawodników, jako pierwszy podpali właściwą beczkę z proszkiem. Beczka ta oznaczona jest napisem ,,KOOKAA”.